Top Aphatest máy chủ Hoàng Kim
Thời gian : Bắt đầu lúc : ngày 20-02-2019 đến 17:00 ngày 22-02-2019
Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởng

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 TrucLing 1 98 321 Hight Elf 21/02 16:29:40
2 TieuCaCa 1 51 163 Hight Elf 21/02 16:32:20
3 Sleep 1 18 155 Dimension Master 21/02 16:31:08
TOP Phần ThưởngTop 1


200.000 GcoinTop 2


150.000 GcoinTop 3


100.000 Gcoin