Máy chủ Aphatest đã kết thúc vào 17:00 21/2/2019 . Hiện tại các bạn có thể đăng kí tài khoản Open Beta : tại đây